MapViewer
Analiza przestrzenna
Strefy buforowe
Definiowanie stref buforowych to jedna z ważniejszych procedur analizy przestrzennej. MapViewer pozwala definiować strefy buforowe wokół każdego obiektu mapy: dowolnego punktu, obiektu liniowego czy płaskiego obiektu powierzchniowego.

Opcja Auto Buffer Zone ... w menu Analysis pozwala definiować strefy buforowe otaczające wybrany obiekt. Wyliczana jest strefa buforowa w określonej odległości od granic obiektu.


Na rysunku powyżej zaznaczono strefę buforową wokół gminy Biały Dunajec oraz zaznaczono gminy, które w całości lub częściowo znajdują się w tej strefie. Rysunek poniżej pokazuje 10 kilometrową strefę wokół linii brzegowej Bałtyku, z zaznaczonymi gminami nadmorskimi, które w całości lub częściowo leżą w tej strefie.Strefa buforowa może być obszarem poszukiwań obiektów w skierowanym do bazy zapytaniu, gdyż zapytanie nie musi być skierowane do wszystkich obiektów mapy, ale może dytyczyć wybranego fragmentu określonego przez strefy buforowe lub opisane dalej regiony.